Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

AVL Revision AB
Kungsgatan 30C
753 21 UPPSALA

Anette Lindström

Auktoriserad revisor
Tel: 018-14 51 10
E-post: anette@avlrevision.se

Aktuellt

Budgetproposition för 2020

Läs här

2019 års ekonomiska vårproposition

Läs här

Ändrade regler om penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs här

Vårbudgeten 2019

Läs mer

Elektronisk fakturering –

Nya regler från 1 april 2019. Läs mer

Uppdatering: Överenskommelsen mellan S,C, L och MP kan sammanfattas vad gäller förslagen som rör företag och företagare.

Läs mer

Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklarationen

Läs mer